A): Použití jiných kabelů s kabely ADR nedoporučujeme z důvodu, že je na nich větší úbytek napětí a mohlo by docházet k výpadkům komunikace. 

B): Pouze v případě, kde je to nezbytně nutné (jako např. připojení tiskárny), kde je jiný typ konektoru USB-B a v co nejkratší délce – ideální je použití přechodové redukce.

A): Ovladače jsou již součástí operačního systému (kromě WIN98SE/ME), nainstalují se zcela automaticky. Uživatel případně pouze instaluje ovladače připojované tiskárny. Zkuste je vyhledat pomocí Windows Update nebo ověřte u výrobce své tiskárny. Více informací naleznete v uživatelské příručce na stránce u produktu.

B): Jiné ovladače není potřeba instalovat a nejsou proto ani k dispozici. Pokud i nadále máte s vaším adaptérem problémy, projděte další rady, které mohou pomoci problémy odstranit.

A): Pokud k aktivnímu kabelu připojíme zařízení bez vlastního napájení s vyšším odběrem proudu, zařízení nemusí pracovat nebo pracuje nespolehlivě. Chceme-li na konci kabelu použít zařízení s vlastním napájením, jako je například tiskárna, přídavné napájení není potřeba.

B): Přídavné napájení je třeba použít při větším odběru než 100 mA, případně při zapojení několika kabelů sériově (za sebe). Podrobnosti naleznete v uživatelském manuálu (ke stažení na stránce produktu).

A): Pokud adaptér není zobrazen ve "Správci zařízení" (v sekci Řadiče sběrnice USB - podpora tisku přes sběrnici USB), je možné, že došlo k poruše USB portu.

B): Zkuste zapojit adaptér do jiného USB portu. Mělo by dojít k detekci adaptéru a automatickému zavedení ovladačů. Pokud bude problém přetrvávat, zapojte adaptér do USB portu jiného počítače pro ověření jeho funkčnosti.

A): Dojde-li k této situaci, znamená to, že operačnímu systému se nepodařilo získat potřebné informace pro instalaci ovladačů.

B): Příčinou může být vadný USB kabel nebo poškozené zařízení. Pokud bude problém přetrvávat, zapojte adaptér do USB portu jiného počítače pro ověření jeho funkčnosti.

A): Převodníky z USB na LPT ADP-xx nevytváří LPT port. Po instalaci vytvoří ve Správci zařízení podporu tisku přes sběrnici USB pro tiskárny vybavené LPT portem, ale nenahrazují (ani nevytvoří) plnohodnotný paralelní port.

B): Pro vytvoření plnohodnotného paralelního portu lze koupit některou z karet PCEA-xx.

A): Zkontrolujte prosím, zda je ve vlastnostech tiskárny správně nastaven port - USB001 - Virtual printer port for USB.

B): Je-li ve správci zařízení zobrazena položka "Podpora tisku přes sběrnici USB" dvakrát, je možné, že tiskárna je namapována na druhý Virtuální port USB002 - zkuste nastavení portu změnit na USB002 (případně jiný, který je dostupný v nastavení portu tiskárny).

A): Adaptér se po instalaci ovladačů ve "Správci zařízení" přihlásí v sekci Porty (COM a LPT) jako USB to serial Comm Port), tedy lze.

B): Nicméně ještě záleží na daném SW zařízení, některé velmi staré programy potřebují specifické přerušení (IRQ), které s USB/COM převodníkem nespolupracují korektně.

A): Budete potřebovat redukci samice – samice, protože ADS-xx má koncovku samec.

B): Pozor, aby tato redukce nebyla křížená (tzv. Nullmodem), potřebujete tedy ke spojení standartní nekříženou redukci.

A): Ano, použití více kusů převodníku ADS-xx na jednom PC (NTB) je možné.

B): Každý adaptér dostane systémem přidělené vlastní číslo COM portu, které je možné v nastavení změnit, dle potřeby uživatele.