new

ACU-DPQ100 PD3.0 & QC4+ THREE OUTPUTS wall charger 100W

GaN nabíjačka do siete 3x port (USB-A + 2x USB-C), PD3.0 / PPS / QC4+ / SFC2.0 / AFC / SCP / FCP / Apple. Celkový výkon 100W.

top

ACU-DPQ65 PD3.0 & QC4+ 3xOUTPUTS wall charger 65W

GaN nabíjačka do sietě 3x port (USB-A + 2x USB-C), PD3.0 / PPS / QC4+ / SFC2.0 / AFC / SCP / FCP / Apple. Výkon 65W.

new

ACU-DPQ65W PD3.0 & QC4+ 3xOUTPUTS wall charger 65W

GaN nabíjačka do sietě 3x port (USB-A + 2x USB-C), PD3.0 / PPS / QC4+ / SFC2.0 / AFC / SCP / FCP / Apple. Výkon 65W.

new

ACU-PQ45 PD3.0 & QC4+ 2xOUTPUTS wall charger 45W

GaN nabíjačka do siete 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0 / PPS / QC4+ / SFC2.0 / AFC / SCP / FCP / Apple. Výkon 45W.

ACU-PQ30 PD3.0 & QC4+ 2xOUTPUTS wall charger 30W

Sil nabíjačka do siete 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0 / PPS / QC4+ / SFC / AFC / Apple. Výkon 30W.

ACU-PQ30W PD3.0 & QC4+ 2xOUTPUTS wall charger 30W

Sil nabíjačka do siete 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0 / PPS / QC4+ / SFC / AFC / Apple. Výkon 30W.

new

ACU-PD30 PD3.0 & QC4+ 1xOUTPUT wall charger 30W

Sil nabíjačka do siete 1x port USB-C, PD3.0 / PPS / QC4+ / SFC / AFC / Apple. Výkon 30W

new

ACU-PD30W PD3.0 & QC4+ 1xOUTPUT wall charger 30W

Sil nabíjačka do siete 1x port USB-C, PD3.0 / PPS / QC4+ / SFC / AFC / Apple. Výkon 30W.

new

ACU-PQ20 PD3.0 & QC4+ DUAL OUTPUTS wall charger 20W

Nabíjačka do siete 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0 / PPS / QC4+ / SCP / FCP / Apple. Celkový výkon 20W.

new

ACU-PQ20W PD3.0 & QC4+ DUAL OUTPUTS wall charger 20W

Nabíjačka do siete 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0 / PPS / QC4+ / SCP / FCP / Apple. Celkový výkon 20W.

new

ACU-PD20 PD3.0 & QC4+ 1xOUTPUT wall charger 20W

Nabíjačka do siete 1x port USB-C, PD3.0 / PPS / QC4+ / AFC / FCP / Apple. Výkon 20W.

new

ACU-PD20W PD3.0 & QC4+ 1xOUTPUT wall charger 20W

Nabíjačka do siete 1x port USB-C, PD3.0 / PPS / QC4+ / AFC / FCP / Apple. Výkon 20W.

new

ACU-QC18 QC3.0 1xOUTPUT wall charger 18W

Nabíjačka do siete 1x port USB-A, QC3.0 / AFC / FCP / Apple. Výkon 18W.

new

ACU-QC18W QC3.0 1xOUTPUT wall charger 18W

Nabíjačka do siete 1x port USB-A, QC3.0 / AFC / FCP / Apple. Výkon 18W.

bestseller

ACU-PQ22 QC3.0 + USB-C PD wall charger

Duálna nabíjačka do siete 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. Celkový výkon 22W.

ACU-PQ22W PD & QC wall charger 22W

Duálna nabíjačka do siete 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. Celkový výkon 22W.

ACU-PD22 USB-C PD wall charger

Nabíjačka do siete <240V / 1x USB-C port PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. Výkon 22W.

ACU-QS24 QC3.0 + 5V-1.2A wall charger

Duálna nabíjačka do siete <240V / 2x USB port QC3.0/AFC/FCP + 5V-1.2A. Celkový výkon 24W.

ACU-QC19 QC3.0 wall charger

Nabíjačka do siete <240V / 1x port QC3.0/AFC/FCP. Výkon 19W.

ACU-QC19W QC wall charger 19W

Nabíjačka do siete 1x port QC3.0/AFC/FCP/SMART. Výkon 19W.

ACU-DS16 5V/2.2A + 5V/1A SMART wall charger

Duálna nabíjačka do sietě <240V / 2x port 5V-2.2A + 5V-1A. Celkový výkon 16W.