top

PWC-PDQ QC3.0 + USB-C PD car charger

Du√°lna nab√≠jańćka do auta 12-24V / 2x port QC3.0/FCP/SCP + PD typ-C. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 47W.

new

PWC-PQ38 PD & QC car charger 38W

Du√°ln√° nab√≠jańćka do auta 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 38W.

PWC-DQC 2x QC3.0 car charger

Du√°lna nab√≠jańćka do auta 12-24V / 2x port QC3.0/FCP. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 39W.

bestseller

PWC-QC5 QC3.0 + 2.4A car charger

Du√°lna nab√≠jańćka do auta 12 - 24V / 2x port QC3.0/FCP + 5V - 2.4A. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 31.5W

sale

PWC-QC QC3.0 car charger

Nab√≠jańćka do auta 12-24V / 1x port QC3.0/FCP. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 19W.

bestseller

PWC-5V5 2.4A + 2.4A car charger

Du√°lna nab√≠jańćka do auta 12-24V / 2x port 5V - 2.4A + 2.4A. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 24W.

PWC-5V4 2.4A + 2.4A car charger

Du√°lna nab√≠jańćka do auta 12-24V / 2x port 5V - 2.4A + 2.4A. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 24W. Miniat√ļrna kovov√°.