top

PWC-PDQ QC3.0 + USB-C PD car charger

Duálna nabíjačka do auta 12-24V / 2x port QC3.0/FCP/SCP + PD typ-C. Celkový výkon 47W.

PWC-DQC 2x QC3.0 car charger

Duálna nabíjačka do auta 12-24V / 2x port QC3.0/FCP. Celkový výkon 39W.

bestseller

PWC-QC5 QC3.0 + 2.4A car charger

Duálna nabíjačka do auta 12 - 24V / 2x port QC3.0/FCP + 5V - 2.4A. Celkový výkon 31.5W

sale

PWC-QC QC3.0 car charger

Nabíjačka do auta 12-24V / 1x port QC3.0/FCP. Celkový výkon 19W.

bestseller

PWC-5V5 2.4A + 2.4A car charger

Duálna nabíjačka do auta 12-24V / 2x port 5V - 2.4A + 2.4A. Celkový výkon 24W.

PWC-5V4 2.4A + 2.4A car charger

Duálna nabíjačka do auta 12-24V / 2x port 5V - 2.4A + 2.4A. Celkový výkon 24W. Miniatúrna kovová.