top

PWC-PDQ QC3.0 + USB-C PD car charger

Du√°lna nab√≠jańćka do auta 12-24V / 2x port QC3.0/FCP/SCP + PD typ-C. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 47W.

new

PWC-PQ38 PD & QC car charger 38W

Du√°ln√° nab√≠jańćka do auta 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 38W.

PWC-DQC 2x QC3.0 car charger

Du√°lna nab√≠jańćka do auta 12-24V / 2x port QC3.0/FCP. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 39W.

bestseller

PWC-QC5 QC3.0 + 2.4A car charger

Du√°lna nab√≠jańćka do auta 12 - 24V / 2x port QC3.0/FCP + 5V - 2.4A. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 31.5W

sale

PWC-QC QC3.0 car charger

Nab√≠jańćka do auta 12-24V / 1x port QC3.0/FCP. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 19W.

bestseller

PWC-5V5 2.4A + 2.4A car charger

Du√°lna nab√≠jańćka do auta 12-24V / 2x port 5V - 2.4A + 2.4A. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 24W.

PWC-5V4 2.4A + 2.4A car charger

Du√°lna nab√≠jańćka do auta 12-24V / 2x port 5V - 2.4A + 2.4A. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 24W. Miniat√ļrna kovov√°.

top

ACU-DPQ65 QC4 + USB-C PD wall charger

GaN nab√≠jańćka do sietńõ <240V / 3x port (USB + dual USB-C), PD3.0/PPS/QC4+/AFC/Apple. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 65W.

new

ACU-PQ30 PD & QC wall charger 30W

Sil nab√≠jańćka do sietńõ 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0/QC4+/PPS/AFC/Apple. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 30W.

new

ACU-PQ30W PD & QC wall charger 30W

Sil nab√≠jańćka do sietńõ 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0/QC4+/PPS/AFC/Apple. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 30W.

bestseller

ACU-PQ22 QC3.0 + USB-C PD wall charger

Du√°lna nab√≠jańćka do siete 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 22W.

ACU-PQ22W PD & QC wall charger 22W

Du√°lna nab√≠jańćka do siete 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 22W.

bestseller

ACU-QC19 QC3.0 wall charger

Nab√≠jańćka do siete <240V / 1x port QC3.0/AFC/FCP. V√Ĺkon 19W.

new

ACU-QC19W QC wall charger 19W

Nab√≠jańćka do siete 1x port QC3.0/AFC/FCP/SMART. V√Ĺkon 19W.

ACU-DS16 5V/2.2A + 5V/1A SMART wall charger

Du√°lna nab√≠jańćka do sietńõ <240V / 2x port 5V-2.2A + 5V-1A. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 16W.

ACU-QS24 QC3.0 + 5V-1.2A wall charger

Du√°lna nab√≠jańćka do siete <240V / 2x USB port QC3.0/AFC/FCP + 5V-1.2A. Celkov√Ĺ v√Ĺkon 24W.

ACU-PD22 USB-C PD wall charger

Nab√≠jańćka do siete <240V / 1x USB-C port PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. V√Ĺkon 22W.

WDC-P10T Thin Wireless Charging Pad

Tenk√° bezdr√ītov√° rychlonab√≠jeńćka, Ň°tandardn√Ĺ Qi 5 / 7,5 / 10W, vstup micro USB.

sale

WDC-S10D Dual coil Wireless Charging Stand

Stoj√°nkov√° bezdr√ītov√° r√Ĺchlonab√≠jańćka, Ň°tandard Qi 5 / 7.5 / 10W, micro USB vstup.