TECHNICKÁ PODPORA

FAQ - často kladené otázky, vyriešené problémy, rady k výrobkom

Po kliknutí na názov kategórie v šedom stĺpci vľavo sú zobrazené všetky FAQ týkajúce sa danej kategórie.

Dotazy k konkrétnemu produktu

Vyhľadajte kód produktu, v záložke Podpora produktu nájdete FAQ, ovládače, software, firmware, návody. 

Nenašli ste riešenie vášho problému - dotaz na technickú Podporu

V prípade, že potrebujete technickú radu, nenašli ste riesenie pre zakúpené zariadenie, chýbajú Vám ovládače apod., obráťte sa na našu technickú podporu.
Formulár pre dotaz na technickú podporu nájdete v záložke Podpora produktu na karte príslušného produktu.
Ak sa jedna o staršie zariadenie, ktoré už nemáme v predaji, použite adresu: support@axagon.cz

V dotazu prosím uvádzajte:

 • typ zakoupeného výrobku a jeho PN - napríklad: čítačky kariet, CRI-S3
 • typ použitého computeru - napríklad: Notebook HP ProBook 450, Počítač CPU Intel Core i5-4460, základná doska MSI Z97-G45, 8GB RAM, 240MB SSD ...
 • typ operačného systému - napríklad: Windows 8.1 64-bit


Ďakujeme.

 

ZÁRUČNÉ A SERVISNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

Predajca výrobkov AXAGON je povinný zoznámiť koncového užívateľa so záručnými podmienkami a poskytuje koncovému spotrebiteľovi záruku za podmienok nižšie uvedených.

Záručná doba

Na všetky výrobky AXAGON je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov od dátumu prevzatia výrobku kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

 • Použitie výrobkov v rozpore s dokumentáciou alebo s bežnými zásadami používania.
 • Používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami obvyklému prostrediu alebo iným parametrom stanoveným výrobcom.
 • Zariadenie bolo poškodené živlami, alebo výpadkom elektrickej siete.
 • Závady spôsobené neodbornou inštaláciou.
 • Nesprávny spôsob pripojenia k inému zariadeniu.  
 • Neoprávnený alebo neodborný zásah do zariadenia.
 • Poškodenie plomb či pečatí.
 • Mechanické poškodenie.
 • Neúmerné znečistenie a opotrebenie.

Odberateľ je povinný vykonať prehliadku dodaného tovaru bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

Postup reklamácie

Pokiaľ kupujúci (odberateľ) zistí závadu pri tovare, na ktoré sa vzťahuje záruka postupuje ďalej takto:

Záručná Reklamácia sa uplatňuje u predajca zariadenia AXAGON. Odberateľ predá alebo odošle chybné výrobky na vlastné náklady do miesta servisu. Miestom servisu je zvyčajne prevádzkareň dodávateľa. Spôsob reklamácia prepravy zariadenia do servisu odporúčame vopred konzultovať s predajcom.
 

 • Ku každej reklamácii musí byť pripojený detailný popis závady a nákupné doklady vystavené predajcom.
 • Tovar musí byť dodaný kompletný (Vrátane antistatických obalov, manuálov, diskiet a káblov) a pokiaľ možno v originálnom balení. Odberateľ je povinný reklamovaný tovar zabaliť takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu tovaru pri doprave.
 • Ak nebudú splnené tieto podmienky, reklamácia nemusí byť uznaná.

Záručný servis

Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi počas záručnej doby riešiť výrobné chyby na výrobkoch bez zbytočného odkladu v súlade s aktuálne platnými právnymi predpisy, najmä v súlade s obchodným občianskym zákonníkom.